Regulamin sklepu

§ 1. Postanowienia ogólne

 • Właścicielem sklepu jest FragMasters.pl
 • Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany poniższego regulaminu.
 • Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do zmian w sposobie funkcjonowania usług.
 • W przypadku problemów z funkcjonowaniem strony lub wykupionych usług, należy skontaktować się z właścicielem sklepu poprzez zakładkę kontakt.
 • W przypadku wyłączenia serwerów koszty usług nie są zwracane.
 • Składając zamówienie na stronie fragmasters.pl, Klient potwierdza, że dokładnie zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego warunki oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 • Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane na stronie w chwili składania zamówienia. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej podawane są w polskich złotych (PLN). Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Cena produktu, który w chwili zamówienia jest niedostępny, może ulec zmianie.

§ 2. Płatności

 • Płatności SMS obsługuje firma RootPay.pl. Reklamacje powinny być zgłaszane na https://www.rootpay.pl/reklamacje
 • Płatności przelewem obsługuje HomePay.pl
 • Płatności PayPal obsługuje PayPal.pl

§ 3. Zasady użytkowania

 • Właściciel sklepu nie ponosi odpowiedzialności za błędy w użytkowaniu sklepu przez klienta.
 • W przypadku bana na serwerze, klientowi nie przysługuje zwrot kosztów zakupu.
 • Sklep jest w pełni automatyczny.
 • Sklep czynny jest 24/7.
 • Zakup nie podlega wymianie lub zwrotowi.

§ 4. Usługodawca

 • Ma prawo zablokować usługę jeśli usługobiorca narusza regulamin.
 • W przypadku bana na serwerze, klientowi nie przysługuje zwrot kosztów zakupu.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz ich wycofania z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdej chwili.